Verschillende systemen

Vloerverwarming infrezen

Het aanleggen van vloerverwarming ging in het verleden vaak gepaard met sloop- en breekwerk. Met als resultaat een stoffige ruimte vol met puin. Dat gaat tegenwoordig gelukkig een stuk efficiënter. Maak kennis met vloerverwarming infrezen, een praktische installatiemethode waarmee snel en gemakkelijk vloerverwarming wordt gelegd.

 

Bij renovatie wordt in de meeste gevallen gekozen voor deze aanleg methode. Het voordeel hiervan is dat deze werkwijze het mogelijk maakt om ook in bestaande bouw, waar reeds een dekvloer aanwezig is, op een relatief eenvoudige wijze vloerverwarming aan te brengen doordat de leidingen in de vloer weggewerkt worden.

 

Wanneer we vloerverwarming frezen met een professionele freesmachine met diamantzaag, komen de sleuven ca. 20mm diep te liggen. Deze sleuven worden in de cement- of anhydriet dekvloeren afgefreesd. In de sleuven worden de Henco vloerverwarmingsbuizen gelegd. De buizen die gebruikt worden zijn 16 mm dik. Hierdoor komt de buis vlak onder het vloeroppervlak te liggen, hetgeen een snelle opwarming van de vloer ten goede komt. Vooral in het voor- en najaar is dit een voordeel. Dit systeem kan rechtstreeks worden betegeld met als gevolg een zeer snelle reactietijd, dus ook ideaal voor slaapkamers met aparte thermostaat regeling. Door de toepassing van zeer lage watertemperaturen is dit systeem uiterst geschikt voor de warmtepomp toepassingen.

 

Er bestaat tevens de mogelijkheid om op uw bestaande houten vloeren een gipsvezelplaat te plaatsen van +/- 25mm waarna de leidingen worden ingefreesd !

 

Na het in frezen van de sleuven worden deze niet door ons standaard dicht gesmeerd als u voor de vloerafwerking van tegels gaat. Neemt u iets anders dan tegels, dan moeten de sleuven wel dichtgesmeerd worden door derden (of anders overeengekomen).

Gaat u de houten vloer verlijmen of neemt u een PVC vloer, dan dient de vloer na het dicht smeren van de sleuven nog wel geëgaliseerd te worden. Voor de methode “verlijmen van een vloer” is egaliseren een must . Egaliseren van vloeren hebben wij niet in ons pakket.

 

Toepassingen

  • Nieuwbouw met casco oplevering
  • Renovatieprojecten
  • Residentiële woningen
  • Industrie en commerciële sector (winkels, bedrijfsruimtes, …)

Voordelen van vloerverwarming frezen

  • De bestaande chape dient niet uitgekapt te worden.
  • Er dient geen nieuwe chape te worden aangelegd.
  • Het frezen gebeurt stofarm.
  • De vloer kan direct na installatie afgewerkt worden.
  • Er is geen verhoging van de werkvloer.

Nadelen van vloerverwarming frezen

  • Matige isolatie doordat er bij het infrezen van een vloerverwarming weinig gebruik wordt gemaakt van isolatie, kan uw energierekening hoger uitvallen. (Dit kan opgelost worden door bvb de kruipruimte te isoleren)