Verschillende systemen

U-profiel

Dit is een vloerverwarmingssysteem waarbij de buis wordt gemonteerd in een montageprofiel. Dit is een snel

te plaatsen systeem dat geen speciale gereedschappen vereist. Het montageprofiel kan bevestigd worden met

bevestigingsnagels.

 

De systeemnaam wordt uitgebreid met een bijkomend nummer van 20, 30, 40, 50 of 60. Dit nummer geeft de dikte

(mm) van onderliggende vlakke isolatie weer.

 

Opbouwhoogte:

 

  • Dikte uitvullingslaag chape (vb. 6 cm)
  • Dikte isolatie (vb. 5 cm)
  • Dikte dekvloer (vb. 7cm, min. 4,5cm boven de buis)
  • Dikte vloerafwerking (vb. 1 cm)
  • Hartafstand: 100, 150, 200 mm
  • Buisdiameter: ø16, ø17, ø18 ,ø20 mm